ORANJEcomité UTRECHT OOST

Het begon allemaal in 1984, toen betrokken ouders uit Rijnsweerd bedachten dat het leuk was om van toen nog Koninginnedag samen iets feestelijks te maken. Er werden spelletjes bedacht en gemaakt en een pony geregeld om een ritje te maken. In 1986 is het feest verplaatst naar het schoolplein van de Daltonschool en verenigden de actieve ouders zich in een stichting. Het festijn groeide uit tot een jaarlijks fenomeen voor en door jong en oud waar de kinderoptocht, vrijmarkt, spellen, springkussens en optredens de centrale onderdelen vormen. In 2022 is het feest verplaatst naar het Wilhelminapark en hebben we dus afscheid genomen van Daltonschool Rijnsweerd, doordat het vernieuwde schoolplein niet meer geschikt bleek voor het feest en doordat het Oranjecomité het feest toegankelijker wilde maken voor alle bewoners van Utrecht Oost. Na een geweldig succesvol feest in 2022 in het Wilhelminapark wordt dit jaar uitgeweken naar het Campusplein van University College Utrecht.

Ook dit jaar zijn comitéleden weer druk bezig met voorbereidingen om, met steun van sponsoren en vele vrijwilligers, er weer een geweldig feest van te maken voor duizenden bezoekers en om zodoende de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Deze comitéleden (onbezoldigde functies) committeren zich voor 4-5 jaar aan het Oranjecomité. Zij maken de jaarlijkse buurtglossy, benaderen sponsoren en vrijwilligers, vragen vergunningen aan, maken draaiboeken, leggen en onderhouden contacten met onder andere de Gemeente Utrecht, leveranciers en het Utrechts Oranjecomité.

 

oranjecomite2023

oud besturen

Bestuur 2022
Bestuur 2021-1
Bestuur 2020
999999999.20230316134658185.999999999.20230316134658185eOzg9
999999999.20230316134656685.999999999.20230316134656685QugIf